All-on-4-all-on-6-og-all-on-8

Hvad betyder all-on-4, all-on-6 og all-on-8 løsninger? Hvad er forskellene og fordelene? Hvornår anbefales det, hvordan fungerer tandbehandling, og hvordan ved jeg hvilken løsning jeg har brug for? Mange åbne spørgsmål – lad os finde svarene!

HVAD ER ALL-ON-4, ALL-ON-6 OG ALL-ON-8?

All-on-løsninger involverer tandbehandling for at hjælpe nogen med at rekonstruere tænderne, der alle er gået tabt i en eller begge kæber.

Under behandlingen anvendes implantater, der integrerer i kæben. Implantaternes job er at efterligne det tryk, kæben naturligt påføres ved tænderne. Den faste bro er så fastgjort til disse implantater. Navnet “All on” stammer fra, at hele broen er fastgjort til 4, 6 eller 8 implantater afhængigt af proceduren. Forestil dig at alle dine tænder er forbundet og kun har 4, 6 eller 8 rødder, der sidder i din kæbe. Dette betyder, at der ikke er behov for et implantat for hver manglende tand.

Konceptet All-on-løsninger er, at alle tænder i den øvre eller nedre kæbe kan rehabiliteres med kun én oralkirurgisk behandling. Disse er 4, 6 eller 8 implantater, som senere vil bære en fast bro.

Afstand, vinkel og dybde bestemmes specifikt, mens implantaterne placeres i kæben.

HVORNÅR ANBEFALES ALL-ON-4, ALL-ON-6 OG ALL-ON-8-LØSNINGER?

All-on-4 og dens alternative behandlinger er en effektiv løsning til dem, der har mistet et stort antal tænder i over- eller underkæben eller i tilfælde af fuldstændig tandløshed.

HVAD ER FORSKELLEN MELLEM ALL-ON-4, ALL-ON-6 OG ALL-ON-8?

Den generelle forskel er, at All-On-4 indebærer indsættelse af 4, All-on-6, der er på 6 og All-on-8, der er af 8 implantater. Jo flere implantater der anvendes, jo stærkere og mere stabile bliver tænderne og desto mere jævnt fordeles trykket på implantaterne og dermed til kæben.

Nobel Biocare All-on-4-løsningen er den perfekte løsning til patienter med ekstremt knogletab. Med denne teknik, hvor de to bagerste implantater er indsat med en 45 graders vinkel, er mindre knoglesubstans nødvendigt end for de sædvanlige lodrette 6 eller 8 implantatløsninger.

Man kan sige, at hvorvidt der skal vælges All-on-4, All-on-6 eller All-on-8 kan der ikke tages en forkert beslutning, det er mere den specifikke anatomiske situation, der bestemmer den mest egnede løsning. Tandimplantater er en permanent løsning til tandtab.

HVORFOR ER ALL-ON-4, ALL-ON-6 OG ALL-ON-8-METODERNE EN GOD LØSNING?

I tilfælde af stort tandtab giver All-on-behandlingerne stabile proteser i stedet for flytbare.

En af de største fordele ved All-on-teknikken er, at løsningerne kan udføres selv på en mængde lille knoglevæv

Efter implantation kan der i mange tilfælde laves en langsigtet aftagelig protese inden for få dage, så patienten undgår at forblive tandløs i længere tid efter behandlingen.

Brugen af ​​All-on-teknikken giver faste tænder med et naturligt udseende og en stabil biteffekt.

Tidligere krævede udskiftning af et helt tandsæt mange flere implantater, det kunne omfatte kæbebenetransplantation og havde en helingstid tid på ca. 6-9 måneder, før munden var klar til kronerne eller proteserne. All-on-4 teknikken kræver eksempelvis mindre helbredelsestid, da færre implantater er nødvendige uden knogleopbygning. Midlertidige proteser kan installeres umiddelbart efter implantaterne, indtil du får den endelige protese (normalt inden for 3 måneder).

WHICH ALL-ON TREATMENT DO I NEED?

One wonders which one is better: to have several or fewer dental implants. You want to know which one to choose: All-on-4, All-on-6 or All-on-8?

There is no clear answer to which of these options is best. It depends on the patient and the anatomical situation.

Let’s see how these solutions work:

Because they integrate naturally into the jawbone, dental implants are a preferred dental solution to achieve the same level of strength and stability as natural teeth. In an All-on-4 solution, four dental implants become part of the jawbone after integration, serving as the basis for a bridge that will support crowns or other types of dentures.

Dental implants require that the jaw has enough bone to support the implants and that the structure of the bone is strong. An All-on-8 requires more bone and more bone strength than an All-on-4 solution.

However, this is not the only consideration. All-on-4 is simpler than All-on-8. In many cases, the patient does not require extensive bone reconstruction, so All-on-4 therapy may be more appropriate. The location of the missing teeth, the situation of the remaining teeth and the general health situation can also influence which type of reconstruction is more suitable for the patient.

For these reasons, there is no “better” solution. You need to talk to your dentist about your specific situation, and maybe go through some tests before your dentist can decide if you need an All-on-4 or another solution.

All-on-4, All-on-6 and All-on-8 are a great solution for people who have lost many teeth and want to regain their smile.

All in all, the onset and healing time is minimal, and it will not be long before you even forget that the implants are there.

HVILKEN ALL-ON BEHANDLING HAR JEG BRUG FOR?

Hvad er bedst: at have flere eller færre tandimplantater. Du vil gerne vide, hvilken løsning du skal vælge: All-on-4, All-on-6 eller All-on-8?

Der er ikke klart svar på, hvilke af disse muligheder der er bedst. Det afhænger af patienten og den anatomiske situation.

Lad os se lidt nærmere på, hvordan disse løsninger virker:

Fordi de integreres naturligt i kæbebenet, er tandimplantater en foretrukken dental løsning til at opnå samme styrke og stabilitet som naturlige tænder. I en All-on-4-løsning bliver fire tandimplantater en del af kæbebenet efter integration, der tjener som fundament for en bro, der understøtter kroner eller andre typer af tandproteser.

Tandimplantater kræver, at kæben har tilstrækkelig knogle til at understøtte implantaterne, og at knoglens struktur er stærk. En All-on-8 kræver mere knogle og mere knoglestyrke end en All-on-4-løsning.

Dette er imidlertid ikke den eneste overvejelse. All-on-4 er enklere end All-on-8. I mange tilfælde kræver behandlingen ikke at patienten undergår omfattende knoglekonstruktion, så All-on-4-behandlingen kan være mere passende i tilfælde hvor patienten ikke har så meget eller så stærk en knoglestruktur. Placeringen af ​​de manglende tænder, situationen for de resterende tænder og den generelle sundhedssituation kan også påvirke hvilken type genopbygning der er mest egnet for patienten.

Af disse grunde er der ingen løsning der som udgangspunkt er bedre end de andre. Du skal tale med din tandlæge om din specifikke situation, og måske gennemgå nogle tests, før din tandlæge kan afgøre, om du har brug for en All-on-4 eller en anden løsning.

All-on-4, All-on-6 og All-on-8 er fantastiske løsninger til folk der har mistet mange tænder og vil genvinde deres smil.

Alt i alt er behandlings og helbredelses-tiden minimal, og det vil ikke vare længe, ​​før du selv glemmer at implantaterne er der.

HVORDAN VIRKER BEHANDLINGEN MED ALL-ON-TEKNIKKEN?

Konsultation og forberedelse af behandlingsplanen

Forud for All-on-4, All-on-6 eller All-on-8 behandling, vil der i alle tilfælde blive foretaget en 3D CT-scanning, som vores specialister anvender til nøjagtig bestemmelse af implantatpositionerne. Den skriftlige behandlingsplan oprettes ud fra dette.

Implantation

Efter den indledende konsultation laves der en aftale om, hvornår den oralkirurgiske behandling og indsættelse af implantaterne udføres. På klinikken er der også mulighed for at udføre behandlingen under generel anæstesi og dette anbefales, når det kommer til en større operation eller hos patienter med tandlægeskræk.

2 dage efter implantation fastgøres broen til implantaterne

Efter en vellykket behandling vil der blive lavet en midlertidig protese eller endda en fast bro inden for få arbejdsdage efter implantationen, hvis situationen hos den pågældende patient tillader det. På denne måde kan patienten hurtigt få tænder igen, vende tilbage til sin sædvanlige livsstil, le selvsikkert igen, spise normalt og tygge maden grundigt under måltiderne igen.

Ca. 3 måneder efter implantation udskiftes de midlertidige tænder med den endelige bro.

Når implantaterne er fastgjort i knoglen, fastgøres den endelige bro til implantaterne.

Regelmæssig kontrol, mundtlig hygiejne

Efter All-on behandling anbefales det at gå til kontrol hver sjette måned og få vedligeholdt tandarbejdet.

Please contact us for a customised price estimate.

PRISER PÅ ALL-ON-4 LØSNINGER VED EVERGREEN DENTAL

Komplet pris DIO-on-4 med midlertidige proteser ca. 6.500 €

Komplet pris Nobel-Biocare All-on-4 med midlertidige proteser ca. 6.900 €

Upload your x-ray file