Kæbekirurgi dækker over alle de behandlinger der udføres af en kæbekirurg.

Det vil altså sige både udtrækning af visdomstænder, komplicerede udtrækninger, knogleopbygning, knogleerstatning og implantationer.

Knogleopbygning kan være den simple tilføjelse af syntetisk knoglemateriale, løft af sinus eller de mere komplicerede knogletransplantationer – afhængig af situationen.
Kæbekirurgi dækker i tandpleje over følgende behandlinger:

Zahnärztin erklärt die Siutation auf dem Bildschirm

Udtrækning af visdomstænder: Visdomstænder sidder som oftest utroligt godt fast, har 3-4 rødder og kræver en kirurgisk behandling for at kunne blive fjernet. Derudover kan visdomstændernes position i kæben udvikle sig på mange forskellige måder, men i de fleste tilfælde sidder de anderledes end de andre tænder. Dette sker fordi menneskets knoglestruktur i ansigtet har udviklet sig meget over tusindvis af år og med tiden er blevet mindre og derved giver mindre plads til samme antal tænder. Det bliver også mere og mere almindeligt at se, at visdomstænderne slet ikke udvikles og derfor ikke giver problemer.

Komplicerede udtrækninger: Almindelige udtrækninger kan dog også kræve kirurgiske behandlinger, da røddernes situation kan være udfordrende på forskellig vis.

Hvilke problemer kan visdomstænder forårsage og hvorfor?

  • Tanden udvikler sig ikke fuldt ud, dele af eller hele tanden forbliver under gummerne, som bliver betændt og hæver smertefuldt op. Kun delvist udviklede tænder er sværere at rengøre og de dele af tanden der dækkes af gummerne kan slet ikke holde rene. Dette forårsager dårlig ånde og huller over tid.
  • Hvis de sidder skævt f.eks. horisontalt i kæben, kan de skubbe til de andre tænder. I visse tilfælde kan det forårsage huller eller rodproblemer hos nabotænderne.Der er derfor som oftest rigtig god grund til at fjerne visdomstænder.

Fjernelsen kan ske på to forskellige måder: den første er en simpel udtrækning, som er mulig hvis kronen på visdomstanden er blottet og man kan komme til den.
Den anden metode er kirurgisk udtrækning, som anvendes når tanden ikke er fuldt udvokset. Denne procedure er lidt mere kompliceret og krævende: gummerns skal skæres op, kæben skal bores og tanden skal trækkes ud af knoglen. I visse tilfælde er det nødvendigt at fjerne tanden stykke for stykke.

Kieferchirurgische Behandlung

Knogleopbygning eller knogleændring: Knogleerstatning er nødvendigt når der ikke er tilstrækkelig med knoglemasse i høj nok kvalitet, til at et implantat kan sidde dér hvor det skal. Dette sker som oftest når patienten har ventet for længe med at erstatte en mistet tand, hvilket resulterer i at knoglemassen omkring den tabte tand trækker sig tilbage. Des længere patienten venter med at få erstattet en tand, des større er sandsynligheden for at der kræves en knogleopbygning.

Knogleopbygning kan foretages på to måder. Enten gøres et inden implantatbehandlingen ved et separat besøg hos tandlægen, hvor knoglemassen bruger et par måneder på at vokse sammen med resten af kæben inden implantatet sættes i – eller også kan det foretages samtidig med implantatbehandlingen, hvis det kun er et lille hul der skal lukkes, som kan gro sammen med kæben sideløbende med implantatet.

Der anvendes forskellige materialer i forbindelse med kæbekirurgi, som f.eks. organisk eller syntetisk knoglemasse, eller patientens egen knogle. Det mest almindelige knogleopbygningsmateriale fås fra køer og hedder BioOss. Der findes dog flere andre metoder til at fremstille knogleopbygningmaterialer, som f.eks. at opløse patientens egne, udtrukne tænder i en speciel væske, der derved danner en vokslignende masse der kan anvendes til nøjagtig det samme. Ved denne metode accepterer kroppen materialet 100%, da det er kroppens eget væv der anvendes, ydermere er der visse religioner der udelukkende tillader denne type knogleopbygning.

Specielt i den forreste del af kæben anvendes knogleerstatning i forbindelse med implantation. I mange tilfælde blandes knoglematerialet med knogle fra den bageste del af patientens egen kæbe. Knogleerstatnings-materialet har til formål at stimulere patientens egen knoglemasse til at gro igen og når dette sker, forsvinder erstatningsmaterialet gradvist. Dette er en meget almindelig behandlingstype indenfor kæbekirurgi.

Sinusløft: Et sinusløft betyder at man hæver slimhinden i kæbehulen (sinus maxillaris), for at fylde knoglemateriale ind og derved forøge kæbeknoglens højde.
Knogletab i overmunden er altid en lidt mere kompliceret sag end i undermunden, da tyngdekraften arbejder imod målet om at fiksere knogleerstatningsmaterialet. Derfor er man nødt til at fastgøre det tilføjede materiale med en titaniumsmembran og små nitter og helingsperioden er ofte helt op til seks måneder før en implantatbehandling kan foretages. I visse tilfælde kan et sinusløft gennemføres samtidig med selve implantatbehandlingen og derved spare tid.

Hvordan ved jeg om jeg har nok knoglemasse?
Forud for alle implantatbehandlinger gennemføres en grunding planlægning af hele arbejdet. Dette kræver et panorama røntgenbillede eller, for en endnu mere nøjagtig planlægning, en CT scanning. Vores specialister bedømmer resultatet af scanningerne og vurderer om det er muligt at udføre en knogleopbygning. Den kæbekirurgiske behandling foretages på baggrund af denne vurdering. Se også diagnose.

Knogletransplantation: I visse tilfælde er tabet af knoglemasse så omfattende at ingen af de ovenstående metoder slår til. I disse tilfælde er sidste udvej en knogletransplantation, hvilket uden tvivl er den mest komplicerede kæbekirurgiske behandling. Denne meget krævende behandling udføres kun på et hospital af en håndfuld meget specialiserede kirurger. Denne behandling gennemføres ved at der tages knoglemasse fra patientens hofte og efterfølgende placeres dér i kæben hvor knoglen mangler. Det er normalt at helingsperioden tager 9 måneder før der kan isættes implantater.

Evergreen Dental er den eneste klinik i Budapest, som tilbyder denne behandling – og her arbejder vi udelukkende med hospitalet i Szeged og dr. József Piffk, som er den førende knogletransplantaions-specialist i Ungarn.

RING ELLER SKRIV TIL OS!

Tag det første skridt og kontakt os!

+45 60 177 707 • [email protected]

Ring mig op!